(جهت ورود به سامانه روی دکمه ی زیر کلیک کنید)

مکاتبات اداری ویژه (هیاتها)(جهت اطلاعات تکمیلی سامانه فوق بر روی گزینه های زیر کلیک کنید)

  • شرح خدمات
  • قوانین و مقررات
  • مراحل گردش کار
  • مسئول ارائه خدمت
  • هزینه خدمت
  • رویه ارائه شکایات
  • مدارک مورد نیاز
  • سوالات متداول
  • زمان دریافت خدمت
  • نظر سنجی

“ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” مصوب جلسه مورخ 87/2/17کمیسیون اجتماعی

براساس نوع نامه مستندات پیوست می گردد.

رایگان

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمت

*
*

شفافیت فرآیندی


*
*

پاسخگویی و مسئولیت پذیری


*

تسلط بر فرآیند


زمان فرآیندنظام مند بودن فرآیندکلیت فرآیند


*

چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید :

; بالا