(جهت ورود به سامانه روی دکمه ی زیر کلیک کنید)

ماده 88(جهت اطلاعات تکمیلی سامانه فوق بر روی گزینه های زیر کلیک کنید)

 • شرح خدمات
 • قوانین و مقررات
 • مراحل گردش کار
 • مسئول ارائه خدمت
 • هزینه خدمت
 • رویه ارائه شکایات
 • مدارک مورد نیاز
 • سوالات متداول
 • زمان دریافت خدمت
 • نظر سنجی

 • ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
 • آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق (2)
 • شیوه نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق (2)
 • ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
 • تضمین حسن انجام تعهدات براساس قوانین و مقررات مربوطه
 • تحویل چک اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء به تعداد مورد نیاز یا ارائه فیش واریزی مربوط به پرداخت اجاره بهاء
 • کپی بیمه نامه مسئولیت مدنی که مورد تأئید اداره امور حقوقی اداره کل باشد .
 • کپی بیمه حوادث مکان مورد اجاره
 • فرم تحویل و تحول مکان مورد اجاره
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد
 • تصویر پروانه فعالیت ورزشی متقاضی جهت مکان مورد الاجاره که از کمسیون ماده 5 اداره کل جهت مستأجرین غیراز هیأتهای ورزشی
 • یک فقره چک ضمانت حسن نگهداری از مکان ورزشی تحت الاجاره به مبلغ 000/000/000/1 ریال
 • ارائه کپی برابر با اصل شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت
 • ارائه کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی
 • ارائه کپی سوابق ورزشی
 • ارائه کپی ابلاغ رئیس هیأت جهت هیأتهای ورزشی که مستأجر اماکن می باشند .
 • اخذ تائیدیه حراست از حراست اداره کل توسط متقاضی
 • فرم های تعهدات 4 گانه تکمیل شده توسط متقاضی
 • فرم های سایر تعهدات تکمیل شده توسط متقاضی

 • واگذاری اماکن در چه زمانهایی انجام می پذیرد ؟ بطور معمول واگذاری اماکن از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال انجام می شود که درنیتجه در صورت نیاز به برگزاری مزایده ، آگهی مزایده در اسفند و یا فرودین ماه در سایت اداره کل به نشانی http://fars.msy.gov.ir درج می شود .
 • آیا تمامی اماکن بصورت مزایده واگذار می شود ؟ خیر . به استناد ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، اداره کل می تواند اماکنی را که دارای نرخ پایه اجاره معاملات کوچک در حدنصاب معاملات دولتی می باشند ، بدون برگزاری تشریفات مزایده به هیأتهای ورزشی ، شوراها و یا دهیاری ها واگذار نماید
 • شرایط شرکت در مزایده به چه صورت است ؟ در مزایده هر کدام از اماکن ، شرایطی جهت شخص متقاضی و همچنین شرایط عمومی و اختصاصی جهت شرکت در مزایده درنظر گرفته می شود که همزمان با درج آگهی مزایده در سایت اداره کل ، شرایط موصوف در آگهی مزایده و فایلهای پیوست آن در همان سایت درج می شود . که متقاضی می بایست ضمن مطالعه دقیق آن شرایط نسبت به امضاء و درج اثر انگشت بر پایین کلیه صفحات فرم شرایط مذکور اقدام نماید

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمت

*
*

شفافیت فرآیندی


*
*

پاسخگویی و مسئولیت پذیری


*

تسلط بر فرآیند


زمان فرآیندنظام مند بودن فرآیندکلیت فرآیند


*

چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید :

; بالا