(جهت ورود به سامانه روی دکمه ی زیر کلیک کنید)

راهنمای صدور کارت داوری(جهت اطلاعات تکمیلی سامانه فوق بر روی گزینه های زیر کلیک کنید)

 • شرح خدمات
 • قوانین و مقررات
 • مراحل گردش کار
 • مسئول ارائه خدمت
 • هزینه خدمت
 • رویه ارائه شکایات
 • مدارک مورد نیاز
 • سوالات متداول
 • زمان دریافت خدمت
 • نظر سنجی

دستورالعمل و بخش نامه فدراسیون مربوطه

 • با توجه به دستورالعمل و بخش نامه فدراسیون مربوطه

با توجه به دستورالعمل و بخش نامه فدراسیون مربوطه

 • هزینه دوره داوری چند است؟ هررشته با توجه به دستورالعمل و شرایط فدراسیون مربوطه، متفاوت است.

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمت

*
*

شفافیت فرآیندی


*
*

پاسخگویی و مسئولیت پذیری


*

تسلط بر فرآیند


زمان فرآیندنظام مند بودن فرآیندکلیت فرآیند


*

چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید :

; بالا