(جهت ورود به سامانه روی دکمه ی زیر کلیک کنید)

سامانه مناقصات و مزایدات(جهت اطلاعات تکمیلی سامانه فوق بر روی گزینه های زیر کلیک کنید)

  • شرح خدمات
  • قوانین و مقررات
  • مراحل گردش کار
  • مسئول ارائه خدمت
  • هزینه خدمت
  • رویه ارائه شکایات
  • مدارک مورد نیاز
  • سوالات متداول
  • زمان دریافت خدمت
  • نظر سنجی

مناقصه گرفقط می تواند طبق شرایط شرکت در مناقصه نسبت به تهیه و تکمیل موارد خواسته شده اقدام نماید.

ابتدا شرح خدمت با مبلغ ضمانت نامه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در دو روز پیاپی چاپ می گردد و اطلاع رسانی می شود که در یک تاریخ مشخص شده می توانند به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند. سپس در موعد مقرر شده در سامانه ستاد ایران بارگذاری می گردد و مدت سه الی پنج روز مناقصه گرها می توانند اسناد مورد نیاز را دریافت و سپس بین 10 الی 15 روز نسبت به تکمیل و بارگذاری در سامانه فوق اقدام نمایند.

مناقصه گرها باید از قبل نسبت به دریافت کد شناسه و رمزعبور و توکن اقدام نمایند تا بتوانند مدارک اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

در صورت برنده شدن مناقصه گر در مناقصه پس از عقد قرارداد می بایست مبلغی را به حساب سامانه ستاد ایران واریز نماید که این مبلغ توسط سامانه ستاد ایران مشخص می گردد.

آیا مناقصه گرها می توانند وقتی مدارک را از سامانه دریافت کردند به صورت فیزیکی اسناد را تحویل اداره کل بدهند؟خیر،حتما علاوه بر اینکه به صورت فیزیکی تحویل می دهند باید نسبت به بارگذاری آن درسامانه در موعد مقرر اقدام نمایند.

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمت

*
*

شفافیت فرآیندی


*
*

پاسخگویی و مسئولیت پذیری


*

تسلط بر فرآیند


زمان فرآیندنظام مند بودن فرآیندکلیت فرآیند


*

چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید :

; بالا