شیراز - میدان گلستان - ابتدای بلوار هفتتنان - اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تلفن : 4-07137313040   تلفن گویا : 07137317043    فکس : 07137317037
; بالا